องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

เลขที่ 109 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ : 0-3761-3427
โทรสาร : 0-3761-3427
e-mail : admin@photan.go.th

อีเมล์ : admin@photan.go.th

ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest