องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562

Share on Line
Share on Pinterest