องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 (ซอย1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest