องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ได้ดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และ และบ้านกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน จำนวน 4 หลังคาเรือน ในวันที่ 15 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest