องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ คุณชาญชัย คุณสกลชัย และ คุณมรกต อิสระเสนารักษ์ ที่นำกาแฟ จำนวน 1 ลัง มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 15 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest