องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ เจ๊ประยูรและญาติพี่น้อง หมู่1 ตำบลโพธิ์แทน ที่นำอาหาร และเครื่องดื่ม มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 15 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest