องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ร่วมกับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 00006 โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวจากผลกระทบโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 8 จำนวน 6 หลังคาเรือน…..ด้วยความห่วงใย

Share on Line
Share on Pinterest