องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์, ประมงอำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์แทน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ คลองแม่น้ำในหน้าวัดโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest