องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ที่นำสเปรย์แอลกอฮอล์และสิ่งของต่าง ๆ พร้อมคู่มือดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 13 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest