องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ประธานสภา อบต.โพธิ์แทน คุณเสมและครอบครัว ที่นำอาหาร มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 13 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest