องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ได้ดำเนินการฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านผู้ที่ติดเชื้อโควิค และบ้านกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 9 จำนวน 4 หลังคาเรือน ในวันที่ 12 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest