องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์แทน นำโดย ผู้ใหญ่ธีรวัฒน์ บุญยังประเสริฐ พร้อมคณะ ที่นำอาหาร จำนวน 40 ชุด พร้อมน้ำดื่ม มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 12 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest