องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ คุณชาญชัย คุณสกลชัย และ คุณมรกต อิสระเสนารักษ์ ที่นำถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด พร้อมน้ำดื่ม มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 11 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest