องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณสุทิน ขวัญสุข หมู่ที่ 1 และ ครอบครัวคุณลั่นทม เสนอใจ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน ที่นำข้าวเหนียมหมู ขนม พร้อมน้ำดื่ม มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 16 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest