องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณจำนงค์ ช่วยประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลากด ที่นำบะหมี่เกี๊ยว จำนวน 40 ชุด มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 16 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest