องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest