องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ตั้งแต่วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest