องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ สว่างอริยะองครักษ์ ที่นำอาหาร จำนวน 30 กล่อง มามอบให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 20 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest