องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณรำเพยและคุณแจ๋ว ที่นำข้าวและขนมมา มอบให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 18 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest