องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์แทน ดำเนินการจัดทำเจลล้างมือภายใต้โครงการร่วมป้องกัน ไวรัสโคโรนา-2019 แล้วนำมามอบให้กับศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 17 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest