องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ครอบครัวลุงรินทร์ คุณกบ คุณตี่ และครอบครัวป้าบัว ที่นำข้าวมันไก่ จำนวน 30 ชุด มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 17 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest