องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ ประธานเสม อินศิริและป้าช้อย ที่นำขนมตาล จำนวน 30 กล่อง มามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 17 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest