องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ขอขอบคุณ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 50 ถุง ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากผลกระทบโรคโควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest