องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

บริษัท อสิตากิจ จำกัด ร่วมกับ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ได้นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวจากผลกระทบโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 1,2,3,4,7,9 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Share on Line
Share on Pinterest