องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ด้วยความห่วงใยชาวบ้าน นายก รินทร์ พูลศิลป์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จึงนำข้าวสาร อาหาร แจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวจากผลกระทบโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 2 ,8 และหมู่ที่ 9 จำนวน 13 หลังคาเรือน…..ด้วยความห่วงใย

Share on Line
Share on Pinterest