องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ขอขอบคุณ นายอำเภอองครักษ์ ได้มอบหมายให้ นายตรีนัยน์ นพรัตน์ ปลัดอำเภอองครักษ์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมามอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 8 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest