องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ขอขอบคุณ อำเภอองครักษ์ ที่ให้การสนับสนุน ที่นอนสำหรับผู้ป่วยโควิด (COVID-19) จำนวน 20 ชุด มอบให้แก่ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ในวันที่ 8 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest