องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ขอขอบคุณ ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ที่นำอาหาร น้ำ และสิ่งของต่างๆ มาช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่ติดโควิด (COVID-19) ณ ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน //ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการนำของมาบริจาคสามารถมาบริจาคได้ที่ ณ.ศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน #ขอบคุณค่ะ#

Share on Line
Share on Pinterest