องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ วัดโพธิ์แทน

ประชาสัมพันธ์ ประกาศตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ วัดโพธิ์แทน
Share on Line
Share on Pinterest