องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

การดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest