องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

อบต.โพธิ์แทน ส่งเสริมให้ประชาชน ต.โพธิ์แทน ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ลานกีฬาเอนกประสงค์ อบต.โพธิ์แทน และลานกีฬา รร.วัดโพธิ์แทน

Share on Line
Share on Pinterest