องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

กีฬา ศพด.อบต.โพธิ์แทนปี 58

กีฬา ศพด.อบต.โพธิ์แทนปี 58

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ รร.บ้านปากคลอง 31

Share on Line
Share on Pinterest