องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ตำบลโพธิ์แทน ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ตำบลโพธิ์แทน ประจำปี ๒๕๖๑

 

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ตำบลโพธิ์แทน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

Share on Line
Share on Pinterest