องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารธณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารธณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Share on Line
Share on Pinterest