องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

ประวัติความเป็นมา อบต. โพธิ์แทน

         สันนิษฐานดั้งเดิมชื่อตำบลโพธิ์แทน นั้นน่าจะมาจากลักษณะภูมิศาสตร์ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงประชาชนจะกระจายกันอยู่ตามพื้นที่เนินสูงที่น้ำไม่สามารถท่วมถึง ซึ่งในอดีตมีเรื่องเล่ากันต่อมาว่า ในฤดูน้ำหลากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ชาวบ้าน และสัตว์ป่าต้องเพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูงเหนือน้ำ ในจำนวนนั้นมีช้างโขลงใหญ่หนีขึ้นไปอยู่บนสันดอนซึ่งมีต้นโพธิ์และโบสถ์เก่า เมื่อระยะ เวลาผ่านไปน้ำยังไม่ลดโขลงช้างเกิดความหิวโหยจึงอาละวาดโค่นล้มกัดกินต้นโพธิ์ต่อมาช้างทั้งหมดได้ตายโดยที่ ชาวบ้านไม่สามารถ ช่วยเหลืออะไรได้ หลังการฤดูฝนผ่านไป น้ำลดลงเป็นปกติ ชาวบ้านได้ระลึกถึงโขลงช้างดังกล่าวจึงได้นำ ตันโพธิ์ไปปลูกแทนไว้ ณ ที่เดิม ต่อมาประขาชนได้ขยายที่อยู่อาศัยลงมาเรื่อย ๆ จึงได้ตั้งชื่อ ตำบลโพธิ์แทนจนถึงปัจจุบัน

ตราสัญลักษณ์ อบต.โพธิ์แทน

 

Share on Line
Share on Pinterest