องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Share on Line
Share on Pinterest