ชื่อ
: นายบรรหยัด เสนอใจ
ตำแหน่ง
: กำนันตำบลโพธิ์แทน