ชื่อ
: สิบตำรวจเอกสุภวีเดชน์ แป้นแก้ว
ตำแหน่ง
: เลขานุการสภา อบต.โพธิ์แทน