ชื่อ
: สิบตำรวจเอกสุภวีเดชน์ แป้นแก้ว
ตำแหน่ง
: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน