ชื่อ
: นายสมชาย คำสา
ตำแหน่ง
: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา