องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
28 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเต้นท์และเก้าอี้ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังปรับปรุงถนนสายบ้านปากคลอง 31 ซอย 4 ผิวจราจรเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ตามแบบ อบต.โพธิ์แทน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ม.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 - บ้าานปากแบน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 - บ้าานปากแบน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2561 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 - บ้าานปากแบน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธ.ค. 2561 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านปากคลอง 31 - บ้าานปากแบน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อลูกรังซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายบ้านโพธิ์แทน ซอย 1 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร พร้อมเหกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย หมู่ 4 บ้านโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest