องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
4 พ.ย. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยตั้งหอถังแชมเปญ ความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร หมู่ที่ 3 บ้านปากคลอง 31 ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.บ้านปากคลอง 31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารเสริม ( นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านปากคลอง 31 หมู่ที่ 3 ซอย 5 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง สายบ้านมหาวงษ์ หมู่ที่ 9 ซอย 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 400 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ต.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาถอดรหัสตู้นิรภัย (ตู้เซฟ) แล้วตั้งรหัสใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อลูกรังเสริมผิวจราจรสายบ้านปากคลอง 31 ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน จำนวน ๙๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่อเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ระยะทาง 1,964.00 เมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านมหาวงษ์ ซอย 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมู่ที่ 9 บ้านมหาวงษ์ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลืองานด้านพัสดุ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากแบน ซอย 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากแบบ ซอย 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างเหมาลงเสาเข็มยูคาลิปตัส ถนนบ้านปากแบน ซอย 3 ระยะทาง 50.00 เมตร ตามแบบที่ อตบ.โพธิ์แทน กำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากแบน ซอย 2 ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากแบบ ซอย 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดินถมถนนสายบ้านปากแบบ ซอย 3 หมู่ที่ 6 โดยมีฐานกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ตามแบบ อบต.โพธิ์แทนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest