องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน Photan Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์แทน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดิน,ลูกรัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ดินลูกรังซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 9 และ ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 3
19 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสสะพาน ค.ส.ล ข้ามแม่น้ำใน ( สำหรับคนข้ามและรถจักรยานยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดิน,ลูกรัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อดิน,ลูกรัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาออกแบบ และรับรองแบบประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสสะพาน ค.ส.ล ข้ามแม่น้ำใน ( สำหรับคนข้ามและรถจักรยานยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2562 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสสะพาน ค.ส.ล ข้ามแม่น้ำใน ( สำหรับคนข้ามและรถจักรยานยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2562 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสสะพาน ค.ส.ล ข้ามแม่น้ำใน ( สำหรับคนข้ามและรถจักรยานยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างสสะพาน ค.ส.ล ข้ามแม่น้ำใน ( สำหรับคนข้ามและรถจักรยานยนต์)
31 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านองพาต ซอย 2 พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย หมู่ 8 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.โพธิ์แทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest